թաքնութիւն

թաքնութիւն

Dasnabedian 1995: 436

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 19,31
secret, mystère

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԹԱՔՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0803 Chronological Sequence: 8c, 10c, 12c գ. κρυφιότης, τὸ κρύφιον arcanum, secretum Թաքունն գոլ. ծածկութիւն. գաղտնութիւն. գաղտնիք. խորհուրդ. *Գերագոյնն զարդ որպէս թաքնութեան նախակարգաբար հպեալ՝ թաքնութեամբ վարկանելի է քահանայապետել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԲԱՐԲԱՌԵԼԻ — (լւոյ.) NBH 1 0120 Chronological Sequence: 8c, 12c ա. Իբր անճառելի. անասելի. անանուանելի. ἁφθέγμων, ἅφθεγκτος ineffabilis *Անբարբառելին, բազմաձայնն: Թաքնութիւն անբարբառելւոյ Աստուածութեանն: Յանբարբառելիսն եւ անծանօթս. Դիոն.: *Անբարբառելի խորհուրդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0166 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c, 13c գ. ἅγνοια ignorantia Չճանաչելն. անգիտութիւն. ... *Աստուծոյ անծանօթութիւն մահ է անձին. Բրս. մկրտ.: *Եւ այս՝ ոչ յինքեանց միայն է անծանօթութիւնս, այլ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՊԱՐՈՒՆԱԿ — (ի.) NBH 1 0230 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c ԱՆՊԱՐՈՒՆԱԿ ԱՆՊԱՐՈՒՆԱԿԵԼԻ Նոյն ընդ ԱՆՊԱՐՈՅՐ. ἁπερίληπτος non comprehensus Որ ոչն պարունակի. անբովանդակելի. *Պարունական՝ անպարունակ, անկարօտ այլոց. Դիոն.: *Անպարունակ մեծութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՊԱՐՈՒՆԱԿԵԼԻ — ( ) NBH 1 0230 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c ԱՆՊԱՐՈՒՆԱԿ ԱՆՊԱՐՈՒՆԱԿԵԼԻ Նոյն ընդ ԱՆՊԱՐՈՅՐ. ἁπερίληπτος non comprehensus Որ ոչն պարունակի. անբովանդակելի. *Պարունական՝ անպարունակ, անկարօտ այլոց. Դիոն.: *Անպարունակ մեծութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԹԱՔՈՒՍՏ — (քստի, իւ, կամ քստեան, եամբ.) NBH 1 0803 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c գ. τὸ κρυφαῖον, τὸ ἁπόκρυφον occultatio, occultum Թաքչելն. թաքնութիւն. ծածկութիւն. պահեստ. տեղի թաքչելոյ. ... *Ոչ ամուր թաքստի, ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽԱՒԱՐ — (ի) NBH 1 0933 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ա.գ. σκότος, σκοτεία tenebrae, obscuritas եւ ζόφος caligo. Պակասութիւն լուսոյ. մթութիւն. մութն. աղջամուղջ. նսեմութիւն. ստուեր. շուք. մութ. ... *Խաւար ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0981 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 13c գ. βάθος, βάθησμα, βαθέα profunditas. Խոր գոլն. տարածութիւն ʼի բարձրութենէ ʼի վայր. խորունկութիւն. ... *Ի խորութեան կամ ʼի բարձրութեան: Զխորութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԾԱԾԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1000 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c գ. ἁποκρυφή, φόν absconsio, absconditum, latibulum σκέπη tegmen. Թաքնութիւն. գաղտնութիւն. եւ Ծածկոյթ՝ ʼի վերացեալն եւ ʼի թանձրացեալն. *Ամպ ծածկութիւն նորա: Եդ զխաւար ծածկութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՂՕՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0165 Chronological Sequence: 7c գ. Կա՛մ է Թաքնութիւն. դադարուն. եւ կամ Ողողութիւն. ուղխ. *Պղտորումն, մթութիւն, ցրտութիւն, պնտութիւն, ղօղութիւնք, պակասութիւնք պտղոց. Շիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆՐԲՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0455 Chronological Sequence: 10c, 14c գ. λεπτότης subtilitas, tenuitas. Նուրբ գոլն. անօսրութիւն. բարակութիւն. եւ Թաքնութիւն. խորութիւն. եւ Սղութիւն. *Լայնել քեւ բարի զնրբութիւն ծածուկ խորհրդոյս. Նար. ՟Ղ՟Գ: *Ամենեւին անմասն րոպէին՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.